Kabinet Dubravka Šuica

21 januari 2020

Ivo Belet is adjunct-kabinetschef van Europees commissaris en Vice-President Dubravka Šuica, bevoegd voor democratie en demografie, geworden.

FOD Beleid & Ondersteuning

21 januari 2020

Ben Smeets, directeur-generaal ad interim van het directoraat-generaal Digitale Transformatie bij FOD Beleid en Ondersteuning, is begin december aa

Voeren

17 januari 2020

Joris Gaens (Voerbelangen) volgt Huub Broers op als burgemeester van Voeren.

Ham

17 januari 2020

Marc Heselmans (CD&V) is de nieuwe burgemeester van Ham. Hij volgt Dirk De Vis op, die 20 jaar lang aan het hoofd van de gemeente stond.

Brussel Mobiliteit

14 januari 2020

Dimitri Strobbe is aangeduid als onderhoudsdirecteur bij Brussel Mobiliteit, de overheidsdienst die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoo

Zeebrugge en Damme

14 januari 2020

Algemeen directeur van de Haven van Zeebrugge Rik Goetinck neemt tijdelijk de functie van gedelegeerd bestuurder Joachim Coens over naar aanleiding

Myria

13 december 2019

Koen Dewulf is de nieuwe directeur van Myria, het Federaal Migratiecentum. Zijn mandaat start op 1 december.

Hoofdwoordvoerder EU

13 december 2019

Eric Mamer is "Chief spokesperson" van de Spokesperson's Service (SPP).

Kabinetschefs in EU

12 december 2019

Op 1 december ging de nieuw samengestelde Europese Commissie van start.