Alle overheidscontacten in één databank.

Je onmisbare tool voor rechtstreekse communicatie met overheden en de social profitsector, volledig GDPR-proof. Selecteer en exporteer up-to-date overheidscontactgegevens naar keuze. 

Wat zit er in de databank?

De databank bevat professionele contactgegevens, namen en functies van 134.000 beslissingnemers en medewerkers in meer dan 26.500 overheden, overheidsinstanties en organisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Contactgegevens van

  • lokale, regionale en federale ambtenaren, overheidsdiensten en -organisaties, overheidsinstanties, gemeentebesturen, provincies, gemeenschappen en gewesten,  Europese Unie, Luxemburg… 
  • politici: parlementsleden, burgemeesters en schepenen, partijvoorzitters en kabinetsmedewerkers,...
  • federale ambtenaren
  • politie, justitie en veiligheid,  leger, hoven en rechtbanken, parketten, justitiehuizen...
  • onderwijs, welzijns- en socio-culturele organisaties, ngo’s, social profit, werknemers-en werkgeversorganisaties,...

Persoonlijk advies

Op zoek naar deskundig advies in het overheidslabyrint? Graag hulp bij welke organisatie of contactpersoon je het best benadert voor jouw project? We geven je graag persoonlijk advies.

De publieke sector is voor velen een stabiele en interessante klantengroep, maar de complexiteit ervan schrikt af. Pinakes helpt het mistige rond de publieke sector op te heffen. Als je alle gegevens zelf zou verzamelen, duurt dat heel lang en zijn gegevens al snel weer gedateerd. De databank blijft altijd up-to-date. Pinakes maakt het voor ons mogelijk om ook nieuwe mensen buiten ons eigen netwerk te bereiken en hen te informeren over de laatste nieuwtjes en mogelijkheden in sociale media.

Nadja Desmet
Founder Socialemediaburo.be en Someflex.be