Alle overheidscontacten in één databank.

Je onmisbare tool voor rechtstreekse communicatie met overheden en de social profitsector, volledig GDPR-proof. Selecteer en exporteer up-to-date overheidscontactgegevens naar keuze.

Wat zit er in de databank?

De databank bevat professionele contactgegevens, namen en functies van 134.000 beslissingnemers en medewerkers in meer dan 26.500 overheden, overheidsinstanties en organisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Contactgegevens van

  • lokale, regionale en federale ambtenaren, overheidsdiensten en -organisaties, overheidsinstanties, gemeentebesturen, provincies, gemeenschappen en gewesten, Europese Unie, Luxemburg…
  • politici: parlementsleden, burgemeesters en schepenen, partijvoorzitters en kabinetsmedewerkers,...
  • federale ambtenaren
  • politie, justitie en veiligheid, leger, hoven en rechtbanken, parketten, justitiehuizen...
  • onderwijs, welzijns- en socio-culturele organisaties, ngo’s, social profit, werknemers-en werkgeversorganisaties,...

Persoonlijk advies

Op zoek naar deskundig advies in het overheidslabyrint? Graag hulp bij welke organisatie of contactpersoon je het best benadert voor jouw project? We geven je graag persoonlijk advies.

Bij Démos ondersteunen we de vrijetijdsdiensten van lokale besturen bij het inclusiever maken van hun werking. Onze mails daarover zijn gericht naar medewerkers van die diensten en naar burgemeesters en schepenen. Die adressen veranderen regelmatig, en daarom is Pinakes een handige bron voor up-to-date adressen. Toen de GDPR-wetgeving werd ingevoerd, stelde Pinakes ons meteen gerust dat we de contactgegevens uit de databank konden blijven gebruiken.

Hasna Ankal
Communicatiemedewerker Démos