ADIV: Stéphane Dutron

Generaal-majoor Stéphane Dutron is de nieuwe commandant van ADIV sinds 1 januari 2024. Hij is Viceadmiraal Wim Robberecht opgevolgd.

Generaal-majoor Stéphane Dutron is de nieuwe commandant van ADIV sinds 1 januari 2024. Hij is Viceadmiraal Wim Robberecht opgevolgd. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de militaire inlichtingendienst van België en staat in voor het beschermen van oa. de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, de militaire defensieplannen, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten en de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land. Zijn burgerlijke tegenhanger is de Veiligheid van de Staat (VSSE).

Federale, regionale en provinciale overheden