Statbel: Marie Vandresse

Marie Vandresse wordt vanaf 15 april 2024 directeur-generaal van Statbel. Ze komt over van het Federaal Planbureau en volgt Philippe Mauroy op.

Marie Vandresse wordt vanaf 15 april 2024 directeur-generaal van Statbel. Ze komt over van het Federaal Planbureau en volgt Philippe Mauroy op, die directeur-generaal ad interim was van juni 2021 tot en met april 2024. Statbel (officieel “Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium”) is het Belgische statistiekbureau en één van de algemene directies van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Statbel voert enquêtes uit bij huishoudens en ondernemingen, onderhoudt databanken zoals het Rijksregister en informeert de Belgische en internationale overheden en organisaties.

Federale, regionale en provinciale overheden