POD MI: Helena Bex

Helena Bex is de nieuwe directeur-generaal bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschap-pelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), meer bepaald van de directie-generaal Beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Helena Bex is de nieuwe directeur-generaal bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschap-pelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), meer bepaald van de directie-generaal Beleidsvoorbereiding en uitvoering. Ze is sinds januari Francis Vyncke opgevolgd. Helena Bex was eerder al werkzaam binnen POD MI als diensthoofd Cel van de Voorzitter en daarvoor onder andere actief op het kabinet van federaal minister van Landbouw, Willy Borsus.

Federale, regionale en provinciale overheden