Stichting tegen Kanker: Bruno Colmant

Bruno Colmant wordt CEO ad interim van Stichting tegen Kanker. Hij volgt Patricia Lanssiers op, die om persoonlijke redenen bij Stichting tegen Kanker vertrekt.

Bruno Colmant wordt CEO ad interim van Stichting tegen Kanker. Hij volgt Patricia Lanssiers op, die om persoonlijke redenen bij Stichting tegen Kanker vertrekt. Bruno Colmant is al goed vertrouwd met de werking van Stichting tegen Kanker; in oktober vorig jaar trad hij toe tot het Bestuursorgaan van de stichting, een functie die hij nu weer neerlegt. Verder deed de nieuwe CEO a.i. ervaring op in tal van jobs en mandaten en was onder andere actief bij ING, Ageas, de Brusselse beurs en de bank Degroof Petercam. Hij is ook voorzitter van de beursgenoteerde holding Brederode, hoogleraar economie en auteur van columns en boeken.

Middenveld