Nieuws

Pinakes houdt je permanent op de hoogte van het opvallendste benoemingsnieuws uit de federale, regionale en lokale politiek, de socio-culturele sector, de welzijnssector en het middenveld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

De Duitse Christina Scheppelmann wordt vanaf het seizoen 2025-2026 de nieuwe directeur van de Muntschouwburg. Ze volgt Peter de Caluwe op.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Kanunnik Steven Wielandts word de nieuwe vicaris-generaal van het aartsbisdom. Hij volgt Luc Terlinden op.

Middenveld

Robin Bruyère legde de eed af als nieuw Kamerlid voor PVDA-PTB. Hij volgt partijgenoot Thierry Warmoes op.

Federale, regionale en provinciale overheden

David Stevens wordt directeur van het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI), waar slachtoffers of getuigen van discriminatie of andere mensenrechtenschendingen in een Vlaamse situatie terecht kunnen.

Federale, regionale en provinciale overheden

Hoofdcommissaris van Politie Yves Rotty is de nieuws korpschef van de politiezone van Brugge. Hij is Dirk Van Nuffel opgevolgd.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Katlijn Copriau is de nieuwe algemeen directeur van Ninove. Ze volgt Carine Coppens op.

Lokale overheden

Jeroen Vandromme (CD&V) is de nieuwe burgemeester van Houthulst. Hij volgt partijgenoot Joris Hindryckx op.

Lokale overheden

Luc Terlinden is de nieuwe aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel. Hij werd benoemd door paus Franciscus en volgt Jozef De Kesel op.

Middenveld

Roel Van Den Sigtenhorst is de nieuwe directeur van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek Muntpunt te Brussel. Hij volgt Roel Leemans op

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Helga Coppen, adjunct-administrateur-generaal bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), is de nieuwe voorzitter van de Universitaire Associatie Brussel (UAB).

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

De Kamer heeft twee nieuwe directeurs benoemd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Koen Gorissen en Anne-Charlotte Recker.

Federale, regionale en provinciale overheden

Patrick Dupriez is de nieuwe voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO).

Federale, regionale en provinciale overheden

Sabine Stordeur wordt de nieuwe directrice-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Federale, regionale en provinciale overheden

Kris Poelaert, burgemeester van Herne, is de nieuwe senator voor CD&V. Hij volgt Maud Vanwalleghem op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Laurent Blondiau is de nieuwe directeur-generaal van de federale Gerechtelijke Politie (DGJ). Hij vervangt Eric Snoeck.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete (Open VLD) zal vanaf 1 september partijgenoot Nathalie Depuydt als schepen van Staden opvolgen.

Lokale overheden

Hilde François is sinds 1 juni de nieuwe eerste voorzitter van het Rekenhof. Ze volgt Philippe Roland op, die met pensioen is gegaan.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Bert Michielsen is de nieuwe commandant van Hulpverleningszone Rivierenland. Hij volgt vanaf 1 augustus Philippe Maudens op die met pensioen gaat.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Hoofdcommissaris Dirk Van Peer is benoemd tot korpschef van de politiezone Berlaar-Nijlen. Hij volgt Jan Van Asch op.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Hoofdcommissaris Jo De Geest heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de politiezone Sint-Niklaas. Hij volgt Gwen Merckx op.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Mieck Vos wordt de nieuwe algemeen directeur van de stad Wervik. Ze volgt Philippe Verraes op, die vanaf augustus met pensioen gaat.

Lokale overheden