Nieuws

Pinakes houdt je permanent op de hoogte van het opvallendste benoemingsnieuws uit de federale, regionale en lokale politiek, de socio-culturele sector, de welzijnssector en het middenveld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Derrick Gosselin is herbenoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum voor de Studie van kernenergie (SCK CEN) voor een periode van zes jaar.

Federale, regionale en provinciale overheden

Stephen Lodewyck is de nieuwe directeur van het In Flanders Fields Museum in Ieper.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Marleen Hellemans, bekend als korpschef van politiezone Kempenland (Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Peer) is de nieuwe korpschef van de politiezone Regio Turnhout.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Walentina Cools is de nieuwe algemeen directeur van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Saskia Boone is de nieuwe algemeen directeur van Welzijnsvereniging Sleutelzorg.

Lokale overheden

Diplomaat Xavier Baert is de nieuwe directeur communicatie van het Koninklijk Paleis.

Federale, regionale en provinciale overheden

Eva Brandwijk (N-VA) volgt partijgenote Yoleen Van Camp op als schepen van de stad Herentals.

Lokale overheden

Benoît Collin is de nieuwe Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Federale, regionale en provinciale overheden

Jonas Bel (Veurne Plus) is de nieuwe schepen voor cultuur, toerisme en jeugd van Veurne.

Lokale overheden

Leen Wouters (N-VA) is de nieuwe burgemeester van Wijnegem geworden.

Lokale overheden

Patrice Buyck start op 1 juli als nieuw algemeen directeur van het Algemeen Ziekenhuis Zeno (AZ Zeno) in Knokke-Heist.

Welzijn, werk en gezondheid

In het Belgisch Staatsblad verschenen enkele benoemingen bij de FOD Beleid en Ondersteuning.

Federale, regionale en provinciale overheden

Pierre De Strycker is de nieuwe algemeen directeur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen.

Federale, regionale en provinciale overheden

Pieter Cowé (N-VA) legt op 24 juni de eed af als nieuwe schepen van Geel.

Lokale overheden

Vier maanden nadat Machelen onbestuurbaar werd verklaard, heeft eerste schepen Steve Claeys (N-VA) de eed afgelegd als nieuwe burgemeester.

Lokale overheden

Pierre Thys is de nieuwe directeur van het grootste theater van Franstalig België, het Théâtre National in Brussel.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Isabelle Mazzara volgt Etienne Davignon op als voorzitter van het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar).

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Marc Snels is aangesteld tot nieuwe korpschef van politiezone Zwijndrecht.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Maarten Puls volgt vanaf 1 september Danny Toelen op als provinciegriffier van de provincie Antwerpen.

Federale, regionale en provinciale overheden

Sabine Leyzen (Open Vld) volgt Marleen Vanderpoorten op als schepen van Lier.

Lokale overheden

Pierre Vanderheyden is door de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) benoemd tot de nieuwe procureur-generaal van Luik.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid