Fedris

Pascale Lambin is aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Pascale Lambin is aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Pascale Lambin was bij het agentschap al geruime tijd aan de slag als adjunct-administrateur-generaal en volgt Pierre Pots op. Fedris is in 2017 ontstaan als fusie van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), waardoor het voor de burger eenvoudiger werd om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico's betreft.

Federale, regionale en provinciale overheden