Federale regering: Nicole de Moor

Nicole de Moor (CD&V) is kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi opgevolgd als staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Nicole de Moor (CD&V) is kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi opgevolgd als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Nicole de Moor treedt op deze manier voor het eerst op de politieke voorgrond nadat ze eerst eerder achter de schermen opereerde. Eerst als juridisch adviseur bij het Kruispunt Migratie-Integratie, nadien was ze aan de slag bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In 2014 werkte ze achtereenvolgens op de kabinetten van CD&V-ministers Kris Peeters, Nathalie Muylle en Koen Geens om als kabinetschef van Sammy Mahdi te eindigen.

Europese en Luxemburgse overheden