Algemeen Rijksarchief: Pierre-Alain Tallier

Pierre-Alain Tallier, departementshoofd "Brussel" a.i. binnen het Rijksarchief, is de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris ad interim van het Algemeen Rijksarchief. Hij volgt Karel Velle op, die bijna twee decennia lang aan het hoofd stond van het Rijksarchief.

Pierre-Alain Tallier, departementshoofd "Brussel" a.i. binnen het Rijksarchief, is de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris ad interim van het Algemeen Rijksarchief. Hij volgt Karel Velle op, die bijna twee decennia lang aan het hoofd stond van het Rijksarchief. Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinci√ęn verwerft en bewaart archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van priv√©organisaties en particulieren die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven.

Federale, regionale en provinciale overheden