Actiris: Cristina Amboldi

De Brusselse regering heeft Cristina Amboldi benoemd als nieuwe directeur-generaal van Actiris, de arbeidsbemiddelingsdienst van het Brussels Hoofdsteldelijk Gewest.

De Brusselse regering heeft Cristina Amboldi benoemd als nieuwe directeur-generaal van Actiris, de arbeidsbemiddelingsdienst van het Brussels Hoofdsteldelijk Gewest. Ze volgt Grégor Chapelle op. Cristina Amboldi heeft al meer dan twintig jaar ervaring bij Actiris. Ze begon op de Dienst IT, daarna stapte ze over naar de Directie Partnerschap. Later stond ze aan het hoofd van de Dienst Transversale Kwaliteit. Laatst was ze aan de slag op de kabinetten van de Brusselse ministers Didier Gosuin en Bernard Clerfayt.

Federale, regionale en provinciale overheden