02/12/2021

De rubriek lokale overheden: meer dan enkel gemeentebesturen

Bij de term ‘lokale overheden’ denk je wellicht spontaan aan besturen van steden en gemeenten. De noemer omvat echter nog veel andere beslissings- en adviesorganen, en bovendien zit het er vol met interessante contactpersonen.

Gemeentebestuur

Het meest voor de hand liggende lokale overheidsorgaan is het gemeentebestuur. De verkozen leden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en omvatten heel wat wisselende en vaste functies. Welke dat zijn, ontdek je in dit overzicht.

Het OCMW-bestuur: een moeilijk geval

Vroeger bestonden in elke gemeente het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur naast elkaar. Sinds een wijziging in het Decreet Lokaal Bestuur van 2018 doet zich in Vlaanderen echter een reeks fusies voor van OCMW- en gemeentebesturen. Afhankelijk van de gemeente zijn deze dus al dan niet een apart orgaan.

Zorgverenigingen

In heel wat gemeenten zijn als gevolg van die inkanteling zorgverenigingen opgericht. Dat zijn organisaties die verschillende vormen van zorg samenbrengen en als doel hebben om integrale zorg aan alle inwoners aan te bieden.

Intercommunales

Intercommunales zijn intergemeentelijke samenwerkingen. Gemeenten slaan de handen in elkaar om diensten aan te bieden voor een bepaald grondgebied. Vaak gaat het over afvalverwerking of elektriciteitsbeheer, maar ook andere samenwerkingen zijn mogelijk.

Gemeentebedrijven

Een gemeentebedrijf is een dienst die werd opgericht door de gemeente om een bepaalde taak uit te voeren, bijvoorbeeld het beheren van de gemeentelijke sporthal en cafetaria. Het gemeentebedrijf heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.

Districtsraden

In Antwerpen bestaan naast het stadbestuur ook districten, zoals Borgerhout er bijvoorbeeld een is. Districten worden bestuurd door de districtsraad, een eigen bestuur met een aantal lokale bevoegdheden. De volledige lijst met bevoegdheden vind je hier.

Wens je te communiceren met deze organisaties? Overheidsdatabank Pinakes bevat de contactgegevens van medewerkers binnen al deze diensten. Blader er zelf doorheen of vraag de contactenlijsten aan.

Lokale overheden