15/06/2021

Communiceren met gemeentebesturen: hoe zijn ze gestructureerd?

Steden en gemeenten hebben twee grote groepen medewerkers: politici en ambtenaren. Wie wil je aanspreken? Over welk thema? Via welk kanaal? Dit overzicht toont je welke contactpersonen er zijn in een gemeente.

Gemeenteraad

Uitvoerende politici: burgemeester & schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en elke schepen is bevoegd voor één of meerdere domeinen en met een mandaat van 6 jaar.

De burgemeester is het hoofd van de gemeente en fungeert ook als de vertegenwoordiger van de regering. Dat betekent dat hij of zij ervoor moet zorgen dat wetten, decreten, verordeningen en besluiten uitgevoerd worden in de gemeente. Wat betreft de politie treedt de burgemeester op als lid van het politiecollege, samen met de andere burgemeesters van hun politiezone.

Raadgevende politici: gemeenteraadsleden

De raadsleden zijn de verkozen vertegenwoordigers van een gemeente. De gemeenteraadsleden vormen samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad. Eenmaal per maand komt de gemeenteraad samen om te stemmen over de eigen voorstellen en de projecten van het college van burgemeester en schepenen. Naast de gemeenteraad is er nog de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de politieraad.

Ambtenaren

A. Het managementteam (MAT)

Het managementteam is het team van de leidinggevende ambtenaren dat het politiek beleid omzet naar gemeentelijk bestuur. Zo’n team bestaat meestal uit een 7-tal leden, waaronder zeker

  • De algemeen directeur (vroeger de gemeentesecretaris), fungeert als manager en leidt de verschillende diensten naar een optimale werking.
  • De financieel directeur (vroeger de gemeentelijke ontvanger) coördineert de financiële activiteiten van gemeentediensten, en wordt dus steeds betrokken bij financiële beslissingen.
  • De burgemeester of een aangewezen schepen.

B. Medewerkers

Er zijn verschillende diensten in de gemeenten, met elk een diensthoofd. Daarnaast zijn er ook ambtenaren die een vaste functie vervullen zoals de omgevingsambtenaren of de cultuurbeleidscoördinatoren.

Overheidsdatabank Pinakes bevat de contactgegevens van alle politieke mandatarissen en ambtenaren, met hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, van de Belgische gemeentebesturen.

Lokale overheden