Oost-Vlaanderen

12 oktober 2020

Steven Ghysens volgt Albert De Smet op als nieuwe provinciegriffier. Albert De Smet gaat vanaf 1 januari 2021 met pensioen. Steven Ghysens, momenteel nog directeur van de Cluster omgeving, wonen en ondernemen bij de stad Aalst, legt op 14 oktober de eed af en gaat vanaf 1 november officieel aan de slag. De provinciegriffier staat aan het hoofd van het provinciepersoneel en staat in voor de algemene leiding van de provinciale diensten.