bpost

13 oktober 2020

De Amerikaan Ilias Simpson volgt Henri de Romrée op als CEO van Radial US, de Noord-Amerikaanse tak van overheidsbedrijf bpost.

Duitstalige gemeenschapsregering

13 oktober 2020

Na het aftreden van Harald Mollers (ProDG), is Lydia Klinkenberg (ProDG) aangesteld als nieuwe minister van onderwijs, opleiding en wetenschappelij

Oost-Vlaanderen

12 oktober 2020

Steven Ghysens volgt Albert De Smet op als nieuwe provinciegriffier. Albert De Smet gaat vanaf 1 januari 2021 met pensioen.

Defensie

08 oktober 2020

Generaal-majoor Marc Thys volgt Michel Hofman op als Vicechef Defensie.

Militair Huis

30 september 2020

Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder Yasmin Lemaire is Majoor van het Vliegwezen Tom Schepers opgevolgd als Attaché bij het Milita

Nieuwe kabinetschef

30 september 2020

Katrien Van Kets is de nieuwe kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Ze volgt Niko Gobbin op.

Nieuwe adjunct-kabinetschef

29 september 2020

William De Baets volgt Pierre Cartuyvels op als adjunct-kabinetschef van Koning Filip.

Vlaams EnergieBedrijf

13 juli 2020

Marc De Clercq, ere-vicerector van de UGent, is de nieuwe voorzitter van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB).

Nationale Bank van België

25 juni 2020

Gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade, Claire Tillekaerts, komt aan het hoofd  van de regentraad van de Nationale Bank van Bel