Vlaams EnergieBedrijf

13 juli 2020

Marc De Clercq, ere-vicerector van de UGent, is de nieuwe voorzitter van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB).

Nationale Bank van België

25 juni 2020

Gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade, Claire Tillekaerts, komt aan het hoofd  van de regentraad van de Nationale Bank van Bel

Koninklijke Schenking

24 juni 2020

Jan Smets, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België, is Paul Buysse opgevolgd als voorzitter van de Koninklijke Schenking, de zelfstan

Beleidscel Maggie De Block

18 juni 2020

Peter Poulussen, gewezen politiek directeur van CD&V-nationaal, komt aan het hoofd van de communicatiedienst van minister Maggie De Block (Open

Federale Ombudsman

17 juni 2020

David Baele werd door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd als Nederlandstalige federale ombudsman.

Vlaams Vredesinstituut

17 juni 2020

Voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, is de nieuwe voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut, het onafhankelijk instituut bij

Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

14 april 2020

Huidig Vilvoords schepen en gewezen Vlaams parlementslid Jo De Ro is de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgeri

Bureau voor Normalisatie

08 april 2020

De Ministerraad heeft Dominique Du Tré, directeur Dienstverlening bij Agoria, benoemd tot voorzitter van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

CIBG

21 februari 2020

Nicolas Locoge, huidig algemeen directeur van de ondersteunende diensten van de kanselarij van de eerste minister, wordt vanaf 1 maart de nieuwe di