VUB: Jan Danckaert

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als rector ad interim van de VUB.

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als rector ad interim van de VUB. Caroline Pauwels zag zich genoodzaakt haar taken neer te leggen wegens ziekte. De verkiezingen voor een nieuwe rector voor het academiejaar 2022-23 worden georganiseerd.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd