Thesaurie: Alexandre De Geest

Alexandre De Geest is voor een periode van zes jaar aangesteld als administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Alexandre De Geest is voor een periode van zes jaar aangesteld als administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën. Hij treedt toe tot het directiecomité, voorgezeten door Hans D'Hondt. Alexandre De Geest is ook voorzitter van het Fonds voor de bescherming van financiële instrumenten van de FOD Financiën en lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen van de FOD Economie.

Federale, regionale en provinciale overheden