Senaat: Ludwig Vandenhove

Ludwig Vandenhove (Vooruit) werd binnen de Vooruit-fractie van Vlaamse Parlementsleden aangeduid om partijgenote Katia Segers op te volgen als gemeenschapssenator.

Ludwig Vandenhove (Vooruit) werd binnen de Vooruit-fractie van Vlaamse Parlementsleden aangeduid om partijgenote Katia Segers op te volgen als gemeenschapssenator. Ludwig Vandenhove was al eens senator van juni 2003 tot april 2007. Katia Segers stopte als senator om begin juli het schepenambt in Liedekerke te kunnen opnemen.

Federale, regionale en provinciale overheden