RIZIV: Pedro Facon

Pedro Facon, bekend als coronacommissaris, start vanaf 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV).

Pedro Facon, bekend als coronacommissaris, start vanaf 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV). Pedro Facon wordt zo de rechterhand van administrateur-generaal BenoƮt Collin, voor een periode van zes jaar. Pedro Facon werkte eerder op het kabinet van voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en was later directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid. Hij is verder onderzoeker aan de VUB en gastprofessor aan de UGent.

Federale, regionale en provinciale overheden