Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling: Jean-Marc Vandenbergh

De Ministerraad heeft Jean-Marc Vandenbergh als administrateur-generaal en Axel Delvoie als adjunct-administrateur-generaal aangesteld van de RVA.

De Ministerraad heeft Jean-Marc Vandenbergh als administrateur-generaal en Axel Delvoie als adjunct-administrateur-generaal aangesteld van de RVA voor een periode van zes jaar. Jean-Marc Vandenbergh was voorheen Administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). Axel Delvoie was kabinetschef van toenmalig Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block.

Federale, regionale en provinciale overheden