Provincie Antwerpen: Maarten Puls

Maarten Puls volgt vanaf 1 september Danny Toelen op als provinciegriffier van de provincie Antwerpen.

Maarten Puls volgt vanaf 1 september Danny Toelen op als provinciegriffier van de provincie Antwerpen. De provinciegriffier is het hoofd van de administratie van het provinciebestuur. Maarten Puls was onder meer werkzaam als hoofd bij de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en bij het Departement Economie, Streekbeleid en Europa.

Federale, regionale en provinciale overheden