IVGM: Caroline Deiteren

Caroline Deiteren is voorgedragen als voorzitter van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGM).

Op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) draagt de ministerraad Caroline Deiteren voor als voorzitter van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGM), samen met een nieuwe raad van bestuur. Caroline Deiteren, kabinetschef van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, volgt Chris Verhaegen op. Chris Verhaegen was van bij de oprichting in 2002 betrokken bij de werking van het Instituut. Het IVGM is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.

Federale, regionale en provinciale overheden