Grondwettelijk Hof: Willem Verrijdt

Willem Verrijdt is benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. Willem Verrijdt, tot nog toe referendaris bij het Grondwettelijk Hof, volgt Riet Leysen op, die met pensioen gegaan is.

Willem Verrijdt is benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. Willem Verrijdt, tot nog toe referendaris bij het Grondwettelijk Hof, volgt Riet Leysen op, die met pensioen gegaan is. Het Grondwettelijk Hof telt twaalf rechters: zes Nederlandstaligen en zes Franstaligen. Zes rechters zijn oud-parlementsleden, zes anderen zijn juristen, waaronder nu dus Willem Verrijdt. De rechters worden beurtelings door de Kamer en de Senaat voorgedragen.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid