Grondwettelijk Hof: Emmanuelle Bribosia

De ministerraad heeft de benoeming van Emmanuelle Bribosia tot Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof goedgekeurd.

De ministerraad heeft de benoeming van Emmanuelle Bribosia tot Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof goedgekeurd. Het Hof is samengesteld uit twaalf rechters, van wie er zes tot de Nederlandse taalgroep en zes tot de Franse taalgroep behoren. Emmanuelle Bribosia, licentiate in de rechten, is hoogleraar aan de ULB en vicevoorzitter van het "Institut d’Etudes européennes" van de ULB.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid