FPIM

Professor economie Koen Schoors (UGent) is benoemd als de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij FPIM.

Op voorstel van vicepremier Petra De Sutter (Groen) heeft de ministerraad professor economie Koen Schoors (UGent) benoemd als de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij FPIM. FPIM is de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij. De FPIM beheert de belangen van de federale overheid in tal van bedrijven en participaties in de banksector en durfkapitaal­fondsen.

Federale, regionale en provinciale overheden