FOD Financiën: Hilde Aerts

Hilde Aerts is door de federale overheidsdienst Financiën aangeduid als interim-voorzitter. Ze volgt Hans D'Hondt op.

Hilde Aerts is door de federale overheidsdienst Financiën aangeduid als interim-voorzitter. Ze volgt Hans D'Hondt op, die eind vorig jaar met pensioen is gegaan. Directeur van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole Hilde Aerts is sinds 2009 actief bij de FOD Financiën. Totdat de regering de opvolger heeft aangeduid voor Hans D'Hondt, zal zij de functie van voorzitter waarnemen.

Federale, regionale en provinciale overheden