Federale politie: Koen Van Poucke

Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone Puyenbroeck, wordt in februari de verbindingsofficier voor de Belgische politie in Turkije.

Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone Puyenbroeck, wordt in februari de verbindingsofficier voor de Belgische politie in Turkije. Over de hele wereld zijn verbindingsofficieren van de Belgische politie actief, die zorgen voor een goede uitwisseling van informatie in politionele dossiers. Hoofdcommissaris Koen Van Poucke kwam in 2013 aan het hoofd van politiezone Puyenbroeck in opvolging van Koen Eeckhout. In afwachting van de vacantverklaring van de functie van korpschef, stelt het korps commissaris Joachim Van de Sijpe aan als waarnemend korpschef.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid