Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning

In het Belgisch Staatsblad verschenen enkele benoemingen bij de FOD Beleid en Ondersteuning.

In het Belgisch Staatsblad verschenen enkele benoemingen bij de FOD Beleid en Ondersteuning. Liliane Verreyen (foto) is benoemd als Directeur-Generaal van PersoPoint, het Secretariaat voor personeels- en loonadministratie, Ben Smeets als Directeur-Generaal Rekrutering en Ontwikkeling en Luc Mabille als Directeur-Generaal Begroting en Beleidsevaluatie. De FOD ondersteunt de federale organisaties in de domeinen IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Federale, regionale en provinciale overheden