Damme: Britta Roelants

Britta Roelants (CD&V+) zal Eveline Van Quekelberghe opvolgen als schepen.

Britta Roelants (CD&V+) zal Eveline Van Quekelberghe opvolgen als schepen. Eerste schepen Eveline Van Quekelberghe had eerder al aangekondigd haar mandaat als schepen en gemeenteraadslid stop te zetten, omdat ze zich niet langer kon vinden in de lokale politieke werking van partij en stadsbestuur. Opvolgend schepen Britta Roelants is actief binnen Jong CD&V Damme en werkzaam als leerlingenbegeleidster en schoolorthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs.

Lokale overheden