Comité Overheidsbedrijven: Brigitte Roefs

De ministerraad heeft de benoeming van Brigitte Roefs als voorzitster van het Comité Overheidsbedrijven goedgekeurd. Ze volgt Stéphane Breckpot op.

De ministerraad heeft de benoeming van Brigitte Roefs als voorzitster van het Comité Overheidsbedrijven goedgekeurd. Ze volgt Stéphane Breckpot op. Brigitte Roefs werkte bijna 11 jaar als sociaal bemiddelaar bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het Comité Overheidsbedrijven is het paritair comité voor de autonome overheidsbedrijven, bevoegd voor alle overheidsbedrijven en voor HR Rail.

Federale, regionale en provinciale overheden