Bever: Kristof Cattie

Op 1 januari 2022 zijn de gemeentebesturen exact halverwege hun legislatuur. Voor verschillende Vlaamse lokale besturen betekent dat een herschikking van het lokale politieke landschap.

Ook Kristof Cattie (CD&V) legde op 15 december de eed af in handen van Jan Spooren, als nieuwe burgemeester van Bever. Kristof Cattie volgt partijgenoot Dirk Willem op. Kristof Cattie is tot nog toe eerste schepen van Bever, bevoegd voor onder andere ruimtelijke ordening, jeugd, milieu en dierenwelzijn.

Lokale overheden