Antwerpen: Els van Doesburg

Gemeenteraadslid Els van Doesburg (N-VA) volgt Fons Duchateau (N-VA) op als schepen in Antwerpen.

Gemeenteraadslid Els van Doesburg (N-VA) volgt Fons Duchateau (N-VA) op als schepen in Antwerpen. Els van Doesburg is parlementair medewerker voor N-VA in de Kamer. Het is nog niet duidelijk of ze alle bevoegdheden van Fons Duchateau overneemt. Fons Duchateau, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en ook voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), zal als integratiemanager de fusie van ZNA met Ziekenhuizen GasthuisZusters Antwerpen (GZA) begeleiden.

Lokale overheden