Aarschot: Bert Van der Auwera

Bert Van der Auwera (Open VLD) heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Aarschot. Hij volgt partijgenote Gwendolyn Rutten op, die in november als minister in de Vlaamse regering aantrad.

Bert Van der Auwera (Open VLD) heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Aarschot. Hij volgt partijgenote Gwendolyn Rutten op, die in november als minister in de Vlaamse regering aantrad. Zijn plaats als schepen is ingenomen door gemeenteraadsvoorzitter Isabelle Dehond (Open VLD). Zij blijft voorzitter en neemt onder andere de bevoegdheden participatie, klimaat, cultuur en leefmilieu voor haar rekening. Kersvers burgemeester Bert Van der Auwera behoudt zijn hoofdtaken, namelijk economie en ruimtelijke ordening en neemt veiligheid, communicatie en externe relaties erbij. De rest van zijn takenpakket wordt verdeeld over het schepencollege.

Lokale overheden