Mol

18 november 2019

Frederik Loy (CD&V) is partijgenoot Luc Van Craenendonck opgevolgd als schepen van onder andere energie, erfgoed en milieu in Mol. Luc Van Craenendonck neemt om medische redenen afscheid van het schepenambt.

Lees meer over: 
Lokale overheden