Instituut voor bedrijfsjuristen

01 juli 2019

Julie Dutordoir treedt op 1 september in functie als de nieuwe directeur-generaal van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ). Ze volgt Ludo Deklerck op. Het IBJ is een federale beroepsorganisatie en
bewaakt de naleving van de deontologische code waar bedrijfsjuristen aan onderworpen zijn.