Comité I

02 maart 2020

Pieter-Alexander De Brock is herbenoemd als raadsheer bij het Comité I. Het Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat en van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. Het Comité I word voorgezeten door Serge Lipszyc, naast Pieter-Alexander De Brock is Laurent Van Doren de derde raadsheer van het Comité.