KVS: Kristien De Coster

Kristien De Coster is aangesteld als nieuwe zakelijk leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Ze volgt Merlijn Erbuer op.

Kristien De Coster is aangesteld als nieuwe zakelijk leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Ze volgt Merlijn Erbuer op, die na zes jaar het Brussels stadstheater verlaat. Kristien De Coster is bekend met de kunstensector. Voorheen was ze 33 jaar actief bij het Brusselse dansgezelschap Ultima Vez, waar ze algemeen directeur werd. Verder was ze ook bestuurslid van oKo, de koepel voor de kunstensector en zetelt ze in verschillende raden van bestuur. Naast de zakelijke leider is Michael De Cock artistiek leider van het KVS.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd