Vlaams EnergieBedrijf

13 July 2020

Marc De Clercq, ere-vicerector van de UGent, is de nieuwe voorzitter van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Hij volgt Bart Huybrechts op.  Het VEB, een privaat extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid, staat in voor een duurzamer energiebeheer van de publieke sector en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.